Secties

De Stichting Strafrechtswinkel Utrecht specialiseert zich in het strafrecht en het punitieve bestuursrecht. Hierbij hebben we het over zaken tussen de overheid en een burger. Op deze pagina vindt u een overzicht van gevallen waarmee wij u verder kunnen helpen.

Civielrechtelijke geschillen, ofwel zaken tussen burgers (of bedrijven) onderling, behandelen wij niet. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar de Vereniging Rechtswinkel Utrecht of het Juridisch Loket. Voor een overzicht van deze instanties klikt u hier.

De SSWU kan u onder andere bijstaan in zaken met betrekking tot de volgende instanties:

CJIBPolitieRDWCBR

 

 

 

 

 

 

 

In beginsel kunnen wij u altijd bijstaan in strafrechtszaken. Ter verduidelijking vindt u hieronder enkele voorbeelden van zaken die wij behandelen.

Strafbeschikking:

U krijgt een strafbeschikking op het moment dat de Officier van Justitie u een strafvoorstel doet, denk hierbij aan een bekeuring. Indien u het met deze beschikking oneens bent, kunnen wij u helpen verzet in te stellen. In dergelijke gevallen is het met oog op de beperkte termijnen belangrijk dat u niet wacht, maar zo snel mogelijk bij ons op spreekuur komt.

Dagvaarding:

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Wij adviseren u graag en kunnen u in sommige gevallen zelfs adequaat vertegenwoordigen in de rechtszaal.

Politieverhoor:

Heeft u een uitnodiging van de politie ontvangen met betrekking tot politieverhoor? Wij beantwoorden al uw vragen en kunnen u tevens adviseren.

TOM-zitting:

Bij TOM-zittingen kunnen wij u in bepaalde gevallen vertegenwoordigen, in andere gevallen kunnen wij u adviseren. U kunt altijd langskomen op ons spreekuur zodat wij een blik op de zaak kunnen werpen.

Politie aangifte:

Wij geven graag advies of staan u bij wanneer u aangifte wilt doen.

De SSWU behandelt bestuursrechtelijke zaken inhoudende een straf, enkele voorbeelden van dergelijke zaken vindt u hieronder.

Beschikking:

U kunt een beschikking ontvangen voor zaken als verkeersovertredingen en parkeerboetes, ook is het mogelijk dat u een beschikking ontvangt voor een onverzekerd voertuig. Wij kunnen u helpen bewaar en beroep in te stellen. Tevens kunnen wij u vertegenwoordigen voor de rechter.

VOG aanvraag:

Wanneer u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig heeft, kunnen wij u helpen met het schrijven van de aanvraag alsmede u bijstaan bij een afwijzing.

Bestuurlijke boetes, last onder dwangsom en last onder bestuursdwang:

U ontvangt van de gemeente een boete of wordt gesommeerd een vermeende overtreding te herstellen.

CBR:

Het CBR legt verschillende maatregelen op:

– LEMA: (Lichte educatieve maatregel alcohol in het verkeer)
– EMA: (Educatieve maatregel alcohol in het verkeer)
– EMG: (Educatieve maatregel gedrag en verkeer)
– Invorderen rijbewijs.