Vacatures

DE STRAFRECHTSWINKEL UTRECHT ZOEKT EEN NIEUW BESTUUR!

Wil jij naast je bachelor- of masterstudie als bestuurslid aan de slag op het gebied van straf- en bestuursrecht? Solliciteer dan voor een bestuurspositie voor 2020-2021 bij de Strafrechtswinkel Utrecht! 

Een bestuursjaar bij de SSWU kun je makkelijk combineren met je bachelor of je master. Gemiddeld vergader je drie à vier keer per maand. Als het wat drukker wordt en er dingen geregeld moeten worden, zul je vaker aanwezig worden geacht.

Als bestuurslid ben je daarnaast één keer per maand aanwezig als aanspreekpunt bij het spreekuur op de woensdagavond. Je neemt dan geen zaken aan zoals medewerkers, maar je bent wel het visitekaartje van het spreekuur. Ook jij leert de praktijk tijdens het spreekuur kennen en helpt cliënten en medewerkers waar nodig. Het bestuur kent vier functies: voorzitter, secretaris/commissaris extern, penningmeester en commissaris intern. 

Eerdere werkervaring bij de Stichting Strafrechtswinkel Utrecht is niet vereist! 

Enthousiast geworden? Kijk voor meer informatie en de inhoud van de verschillende bestuursfuncties op: http://www.strafrechtswinkelutrecht.nl/vacatures/

REAGEREN KAN TOT 7 JUNI. Vermeld bij je sollicitatie welke functie jouw voorkeur heeft en waarom deze functie bij jou past. Mail je motivatie + CV + Cijferlijst naar info@strafrechtswinkelutrecht.nl

Wij zien jullie reacties graag tegemoet!

Bestuur IV SSWU

—————————————————————————————————————

Inhoud bestuursfuncties: 

Taken voorzitter: 

 • Coördinatie van bestuursleden;
 • Organisatie van activiteiten;
 • Agenda en vergadering; 
 • Controlefunctie inzake de post; 
 • Beheer van het digitale en papieren archief;
 • Vertegenwoordiging belangrijke afspraken; 
 • Contact met locatiebeheer; 
 • Jaarverslag en rekening SSWU eindverantwoordelijk; 
 • Contact met de Raad van Toezicht;
 • Inhoudelijk nieuws delen medewerkers. 

Taken secretaris/ commissaris extern: 

 • Notuleren; 
 • Vice-voorzitter;
 • Organisatie van interne activiteiten;
 • Vertrouwenspersoon;
 • Beheer sociale media en website; 
 • Promotie;
 • Externe contacten;
 • Afhandeling van vragen en klachten van buitenaf. 

Taken penningsmeester:

 • Opstellen van de begroting; 
 • Bijhouden van de staat van baten en lasten van de balans;
 • Opstellen van de jaarrekening; 
 • Betalen van de rekeningen;
 • (Tijdig) aanvragen subsidies;
 • Beheer van de bankrekening;
 • Verzekering. 

Taken commissaris intern:

 • Rooster en medewerkers; 
 • Beheer Google Drive en one.com; 
 • Nieuwe medewerkers;
 • Sollicitatieprocedure en medewerkers;
 • Reglementen up-to-date en beschikbaar stellen.