Secties

De Stichting Strafrechtswinkel Utrecht specialiseert zich in het strafrecht en het punitieve bestuursrecht. Hierbij hebben we het over zaken tussen de overheid en een burger. Op deze pagina vindt u een overzicht van gevallen waarmee wij u verder kunnen helpen.

Civielrechtelijke geschillen, ofwel zaken tussen burgers (of bedrijven) onderling, behandelen wij niet. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar onder meer de Vereniging Rechtswinkel Utrecht en het Juridisch Loket. Voor een overzicht van instanties waar u terecht kunt als wij uw zaak niet kunnen behandelen klikt u hier.

De SSWU kan u onder andere bijstaan in zaken met betrekking tot de volgende instanties:

CJIB   Politie   RDW   CBR

Let op: het kan zijn dat uw zaak binnen onderstaande secties valt, maar dat wij deze toch niet kunnen aannemen. Dit is onder andere het geval indien er een te groot belang speelt, bijvoorbeeld in het geval uw rijbewijs is ingevorderd en u dit nodig heeft voor het uitoefenen van uw beroep.

Bij strafrechtszaken kunt u in de meeste gevallen bij ons terecht. Ter verduidelijking vindt u hieronder enkele voorbeelden van zaken die wij behandelen.

Strafbeschikking:

U krijgt een strafbeschikking op het moment dat de Officier van Justitie u een strafvoorstel doet, denk hierbij aan een bekeuring. Indien u het met deze beschikking oneens bent, kunnen wij u helpen verzet in te stellen. In dergelijke gevallen is het met oog op de beperkte termijnen belangrijk dat u niet wacht, maar zo snel mogelijk bij ons op spreekuur komt. Wij kunnen u echter enkel helpen bij een strafbeschikking voor een overtreding, niet voor een misdrijf.

Dagvaarding:

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Wij adviseren u graag en kunnen u in sommige gevallen zelfs adequaat vertegenwoordigen in de rechtszaal.

Politieverhoor:

Heeft u een uitnodiging van de politie ontvangen met betrekking tot een politieverhoor? Wij beantwoorden al uw vragen en kunnen u tevens adviseren.

Politie aangifte:

Wij geven graag advies of staan u bij wanneer u aangifte wilt doen.

De SSWU behandelt bestuursrechtelijke zaken inhoudende een straf. Enkele voorbeelden van dergelijke zaken vindt u hieronder.

Beschikking:

U kunt een beschikking ontvangen voor zaken als verkeersovertredingen en parkeerboetes, ook is het mogelijk dat u een beschikking ontvangt voor een onverzekerd voertuig. Wij kunnen u helpen bewaar en beroep in te stellen. Tevens kunnen wij u vertegenwoordigen voor de rechter.

VOG-aanvraag:

Wanneer u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig heeft, kunnen wij u helpen met het schrijven van de aanvraag alsmede u bijstaan bij een afwijzing.

Bestuurlijke boete, last onder dwangsom en last onder bestuursdwang:

U ontvangt van de gemeente een boete of wordt gesommeerd een vermeende overtreding te herstellen.

CBR:

Het CBR legt verschillende maatregelen op:

– LEMA: (Lichte educatieve maatregel alcohol in het verkeer)
– EMA: (Educatieve maatregel alcohol in het verkeer)
– EMG: (Educatieve maatregel gedrag en verkeer)