Vacatures

STRAFRECHTSWINKEL UTRECHT ZOEKT EEN NIEUW BESTUUR! (Studiejaar 2024/2025)

Als bestuurslid bij de SSWU sta jij aan het roer van een stichting die gratis juridische hulp verleent op het gebied van punitief bestuurs- en strafrecht. Een bestuursjaar bij de SSWU is goed te combineren met een voltijd studie en extracurriculaire activiteiten: gemiddeld vergader je eens per één à twee weken. Het kan zijn dat je in een drukke week eens tien uur in een week bezig bent met taken, maar als het rustiger is ligt de werklast lager. Naast je functiespecifieke taken ben je met je medebestuursleden verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de stichting. Als bestuurslid ben je één keer per maand aanwezig bij ons inloopspreekuur op de woensdagavond. In tegenstelling tot de medewerkers neem je geen zaken aan, maar fungeer je wel als aanspreekpunt voor medewerkers, bijvoorbeeld als ze twijfels hebben over hoe ze een zaak aan moeten pakken. Ook behoort het verwerken van de post tot de algemene bestuurstaken.

Voorzitter
Als voorzitter ben je eindverantwoordelijk voor de stichting als geheel. Je coördineert, ondersteunt en controleert de andere bestuursleden daar waar nodig. Je leidt de wekelijkse/tweewekelijkse vergaderingen, waar jij van tevoren een agenda voor hebt opgesteld. Daarnaast onderhoud je contact met de Raad van Toezicht en vertegenwoordig je de Strafrechtswinkel bij belangrijke afspraken. Naast je taken als voorzitters ben je samen met je medebestuursleden verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de stichting.

Commissaris Extern
Als commissaris extern/secretaris ben je verantwoordelijk voor verschillende dingen. Je onderhoudt het contact met externe partijen, zoals andere rechtswinkels en (strafrechts)verenigingen. Verder beheer je de sociale media kanalen (Facebook, Instagram en LinkedIn) en de website. Ook leid je samen met de Commissaris Intern de vierjaarlijkse flyerdagen in goede banen. Tot slot ben jij degene die notuleert tijdens de bestuursvergaderingen.

Penningmeester
Als penningmeester van de SSWU is het financieel gezond houden van de stichting jouw voornaamste taak. Hiertoe beheer je de lopende rekening, stel je de jaarlijkse begroting op, vraag je subsidies aan en houd je de staat van baten en lasten bij. Ook handel je de declaraties af die medewerkers en medebestuursleden gedurende het jaar indienen. Je houdt je tijdens je bestuursjaar zeker niet alleen bezig met de financiële kant van de stichting: net als de andere bestuursleden ben je verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de stichting en draai je eens per maand het inloopspreekuur.

Commissaris Intern
Als commissaris intern bekommer jij je eerst en vooral om de medewerkers. Bij vragen ben jij hun voornaamste aanspreekpunt. Dit kunnen inhoudelijke vragen zijn over zaken, maar ook vragen over het medewerkerschap zelf. Ook zorg je ervoor dat de sollicitatieprocedures goed verlopen. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor het coördineren van alle zaken. Je behoudt het overzicht tussen lopende en afgedane zaken en houdt bij met welke zaken de medewerkers bezig zijn.

Reageren kan t/m zondag 9 juni. Het is mogelijk om tijdens je sollicitatie je voorkeur op te geven voor meerdere functies. Om te solliciteren dien je bachelor- of masterstudent rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht te zijn.