Vacatures

DE STRAFRECHTSWINKEL UTRECHT ZOEKT EEN NIEUW BESTUUR! 

Wil jij naast je bachelor- of masterstudie als bestuurslid aan de slag op het gebied van straf- en bestuursrecht? Solliciteer dan voor een bestuurspositie voor 2023-2024 bij de Strafrechtswinkel Utrecht! 

Een bestuursjaar bij de SSWU kun je makkelijk combineren met je bachelor of je master, en  extracurriculaire activiteiten. Gemiddeld vergader je een keer per week. Als het wat drukker wordt en er dingen geregeld moeten worden, zal je vaker aanwezig worden geacht.

Als bestuurslid ben je daarnaast één keer per maand aanwezig als aanspreekpunt bij het spreekuur op de woensdagavond. Je neemt dan geen zaken aan zoals medewerkers, maar je bent wel het visitekaartje van het spreekuur. Je leert de praktijk kennen tijdens het spreekuur en helpt cliënten en medewerkers waar nodig. Het bestuur kent vier functies: voorzitter, secretaris/commissaris extern, penningmeester en commissaris intern. Lees meer over wat deze functies inhouden hieronder!

Eerdere werkervaring bij de Stichting Strafrechtswinkel Utrecht is niet vereist.

REAGEREN KAN T/M 12 JUNI 2023. Vermeld bij je sollicitatie welke functie jouw voorkeur heeft en waarom deze functie bij jou past. Mail je motivatie + CV + cijferlijst naar info@strafrechtswinkelutrecht.nl

Wij zien jullie reacties graag tegemoet!

Bestuur VII SSWU

Taken voorzitter:

 • Coördinatie van bestuursleden
 • Organisatie van activiteiten
 • Agenda en vergadering
 • Controlefunctie inzake de post
 • Beheer van het digitale en papieren archief
 • Vertegenwoordiging belangrijke afspraken
 • Contact met locatiebeheer
 • Jaarverslag en rekening SSWU eindverantwoordelijk
 • Contact met de Raad van Toezicht
 • Inhoudelijk nieuws delen medewerkers

Taken secretaris/ commissaris extern: 

 • Notuleren
 • Vice-voorzitter
 • Organisatie van interne activiteiten
 • Vertrouwenspersoon
 • Beheer sociale media en website
 • Promotie
 • Externe contacten
 • Afhandeling van vragen en klachten van buitenaf

Taken penningmeester:

 • Opstellen van de begroting
 • Bijhouden van de staat van baten en lasten van de balans
 • Opstellen van de jaarrekening
 • Betalen van de rekeningen
 • (Tijdig) aanvragen subsidies
 • Beheer van de bankrekening
 • Verzekering

Taken commissaris intern:

 • Rooster en medewerkers
 • Beheer Google Drive en Mail One
 • Nieuwe medewerkers
 • Sollicitatieprocedure en medewerkers
 • Reglementen up-to-date en beschikbaar stellen